Na vývoj nových výrobkov je naša firma veľmi dobre pripravená. Dokážeme odhadnúť a reagovať na zmeny, týkajúce sa orientácie spotrebiteľského záujmu a technológie. Zameriavame sa na zdokonalovanie a modifikácie výrobkov, ako aj na nové výrobky, ktoré sme získali vlastným výskumom a vývojom.

Vývoj nových výrobkov  – fázy:
– zdroj nápadov , systematickým hľadaním nových myšlienok a návrhov z interných zdrojov, od zákazníkov, či distribútorov a dodávateľov
– v ďalších štádiach náklady na vývoj podstatne stúpajú, preto rozvíjame iba tie nápady, ktorých realizácia prinesie hlavne perspektívne výrobky.