1942 – Baťa

Založený drevársky závod firmy Baťa

1945 – Tatra nábytok Pravenec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ohýbanie dreva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Najvačší výrobca nábytku v Československu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1991 – Ukončenie výroby

Založený drevársky závod firmy Baťa

1997 – vznik samostatných s.r.o.

………………vzd

2001 Vznik PASPOL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2013 – Zahájenie výroby stoličiek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2016 Nové logo

2019 – vznik PASPOL SK, spol. s r.o.

………………vzd

.

.

.

.

Baťa

Založený drevársky závod firmy Baťa
Tatra nábytok Pravenec má svoju zaujímavú a kľukatú históriu, ktorá sa skončila rokom 1992. Územie (bývalý veľkostatok Bojnice), na ktorom vznikala fabrika, získala v roku 1939 známa firma Baťa Zlín od dedičov a užívateľov rodín Pálffyovcov a Andrássyovcov.

Od roku 1942 sa tu začal budovať drevársky komplex, ale zostalo ešte aj pôvodné obuvnícke zameranie. V roku 1945 ako prvá otvárala prevádzku píla, o tri roky neskôr stolárska dielňa a v roku 1952 sa začala aj výroba ohýbaného nábytku v Pravenci.

 

Tatra nábytok Pravenec

vzniká v dobe celoeurópskeho povojnového rozmachu priemyselnej výroby, kedy aj vo sfére nábytkárskej produkcie čoraz viac výrobkov potvrdzuje, že i sériovo vyrábané predmety môžu dokonale spĺňať náročné funkčné, estetické a ekonomické kritériá

Ohýbanie dreva

Dizajnéri nábytku v mnohých krajinách Európy formulujú nový „humanizovaný“ variant funkcionalizmu, zdôrazňujúci „prírodnú estetiku“, uplatnenie prírodných materiálov, rozvíjanie nových možností tvarovania dreva a experimentovanie s novými materiálmi – plastmi. Vzhľadom na vznik nových technológií a uplatnenie nových materiálov vo výrobe nábytku v 50. či 60. rokoch by sa mohlo zdať, že obľúbenej, no predsa už zastaralej technike ohýbania dreva je koniec. No práve naopak. Typické vlastnosti ohýbaného nábytku, ako sú napríklad ekonomická úspornosť využívania materiálu, invenčnosť a vtipnosť tvarovania (niekedy až na hranici pevnosti), ľahkosť a skladnosť, ale najmä univerzálnosť dizajnérskeho riešenia, variabilnosť
a kombinovateľnosť v interiéri, presne spĺňajú aktuálne požiadavky. Navyše, ohýbaný sedací nábytok vyhovuje nárokom novodobých výskumov v ergonómii, poskytuje širokú škálu možností zdravého a kultúrneho sedenia.

Najväčší výrobca nábytku v Československu

V Tatra nábytku vzniká výskumno-vývojové pracovisko, ktoré pohotovo reaguje
na najaktuálnejšie tendencie vo vývoji interiéru. Niekoľko generácií dizajnérov nielen že tvorivo vychádza z thonetovskej tradície výroby, ale zároveň vytvára nové modely v aktuálnom tvarovom a konštrukčnom prevedení s individuálnym autorským rukopisom. Závod Pravenec sa postupne vyvíja v mohutný nábytkársky komplex, ktorý sa zaraďuje medzi najväčších veľkosériových výrobcov nábytku v Československu. Nosným výrobným programom sa stáva predovšetkým výroba stoličiek, určená vo veľkej miere aj na vývoz do zahraničia.

Ukončenie výroby

Po 40 rokoch úspešného fungovania, presnejšie v roku 1991, n. p. Tatra nábytok Pravenec ukončuje svoju výrobu a v roku 1992 je sprivatizovaný.

Vznik samostatných s.r.o.

V Tatra nábytku zaniká generálne riaditeľstvo a vznikajú nové spoločnosti, medzi inými aj naše spoločnosti V.O.S.R. spol. s r.o. /1999/ a PASPOL

Na stoličkovú výrobu nadväzujú firmy PRILA (1997), ANTEMIL (1998), Domeko (2007)

Vznik PASPOL, s.r.o.

Založenie spoločnosti PASPOL s.r.o. 2.10.2001. Od začiatku sa spoločnosť zaoberá drevársskou výrobou vo svojich výrobných halách v Pravenci.

Zahájenie výroby  stoličiek

Spoločnosť PASPOL zahájila v II. mesiaci roku 2013 výrobu stoličiek v areáli Tatra nábytok Pravenec, a.s., čím nadviazala na dlhoročnú tradíciu tejto výroby v Pravenci, ktorá začala v roku 1951. Dnes naša spoločnosť produkuje pôvodný aj inovovaný sortiment tradičnej kvality.

Nové logo

Logo dostáva nový tvar, ktorý je dodnes charakteristikou črtou pre našu spoločnosť.

Redizajn webovej stránky, výroba katalógu

Vitajte na našom novom webe 🙂