Prečo pracovať pre nás?

Stabilná slovenská spoločnosť: už vyše 25 rokov sa zaoberáme spracovaním dreva. Počtom viac ako 100 zamestnancov patríme k významným zamestnávateľom v Trenčianskom kraji. Vyrábame sedací nábytok.
Energia: sme výrobcom a predajcom tepelnej a elektrickej energie pre priemysel a menších koncových spotrebiteľov na báze obnoviteľných zdrojov.  

Vízia: našim cieľom je rozširovať produktové portfólio a finálne produkty s vyššou pridanou hodnotou pri zvyšovaní kvality a kapacity výroby. Z firmy s dlhoročnou tradíciou sa chceme stať špičkovou firmou na domácom i svetovom trhu.
Tímová práca: naše úspechy sú založené na výsledkoch tímovej práce, schopnostiach a aktívnom prístupe. 
Spoločenská zodpovednosť: dbáme o zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, dodržiavame politiku rovnosti príležitostí. Prejavujeme sa monitorovaním a znižovaním dôsledkov našich aktivít na životné prostredie – recyklácia, používanie alternatívnych energetických zdrojov, modernizácia výrobných procesov.
Hodnoty: kvalita a spolahlivosť
znalosti a schopnosti
spokojnosť zamestnancov a obchodných partnerov
profesionálny prístup
Spolupráca s miestnou komunitou
Podpora mladých – letná odborná prax, odborná stáž 
Spolupráca so základnými školami – podporujeme krúžky, spolupracujeme so školami
Spolupráca so strednými školami 
Spolupráca s vysokými školami 
Podpora – PASPOLÁCKA kvapka krvi 
PASPOL beží pre život 
Pre deti
Pre seniorov
Benefity pre zamestnancov
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
príspevok na stravovanie
odmena zamestnanca pri životných a pracovných jubileách
mzdové zvýhodnenie na prácu vo sviatok, v dňoch pracovného pokoja, 
úprava pracovnej doby podľa potrieb zamestnanca u vybraných pracovných pozícií, 
podpora a organizácia voľnočasových aktivít zamestnancov
podpora na kultúrne a spoločenské podujatia, pobytové rekreácie zamestnancov.

Staňte sa aj Vy súčasťou tímu PASPOL SK. 

 

kontaktujte nás

  Pre školy a pre študentov

  Žiadosť o exkurziu:

  študenom všetkých typov škôl umožňujeme exkurziu v prevádzkach na základe vopred podanej žiadosti pomocou nasledujúcecho formulára: ŽIADOSŤ O EXKURZIU
  Zoznam účastníkov exkurzie – zašlite 1 deň pred konaním exkurzie

  kontakt: e-mail: 
  paspol@paspol.sk
  Poštová adresa: PASPOL SK, 972 16 Pravenec 420

  súhlas so spracovaním osobných údajov

  V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti PASPOL s.r.o., prostredníctvom stránky www.paspol.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného