URSO rozhodnutia

Rozhodnutie číslo 0156/2024/E [PDF] mení rozhodnutie číslo 0159/2023/E [PDF]

Rozhodnutie číslo: 0037/2024/E – Dodávka zraniteľným odberateľom [PDF]

Hlásenie o štandardoch kvality

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina – dodávka, od 1.1.2023 do 31.12.2023 [PDF]

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina – distribúcia, od 1.1.2023 do 31.12.2023 [PDF]

Prevádzkové predpisy MDS

Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy

Oznámenie o prevzatí vzorového prevádzkového poriadku – elektrina [PDF]

Cenníky

Cenník…….