Showing all 7 results

Výrobky pripravené tak, aby ich konečná úprava bola čo najkratšia, prípadne výrobky vyžadujúci ďalšie spracovanie.

Polotovary

Podnože